Dược phẩm

A.T Arginin 400mg

400,000

Dược phẩm

A.T Arginin 800

180,000

Dược phẩm

A.T Ascorbic syrup

60,00069,000

Dược phẩm

A.T ATORVASTATIN 10mg

60,000

Dược phẩm

A.T ATORVASTATIN 20mg

105,000

Dược phẩm

A.T Cetam 400

81,000

Dược phẩm

A.T DESLORATADIN Siro

35,000141,000

Dược phẩm

A.T Esomeprazol 20mg

260,000

Dược phẩm

A.T Lamivudin 100mg

165,000

Dược phẩm

A.T LORATADIN 10

100,000

Dược phẩm

A.T Sucralfate

70,000

Dược phẩm

AT AMBROXOL 30MG X 5ML

120,000

Dược phẩm

ATILAIR sac

120,000
150,000

Dược phẩm

ATIRIN 10

105,000
40,000111,000

Dược phẩm

Citicolin A.T

450,000

Chống viêm- Chống dị ứng

Metpredni 16 A.T

300,000

Chống viêm- Chống dị ứng

Metpredni 4 A.T

100,000

Dược phẩm

Telmisartan 80 A.T

300,000