Giao hàng trong Thành phố Đà Nẵng

Giá trị đơn hàng Khoảng cách Phí giao hàng Thời gian giao hàng
Đơn hàng từ 
300,000đ trở lên
Dưới 5km Miễn phí Từ 8h – 20h tất cả 
các ngày trong tuần
Từ 5km trở lên 20,000đ
Đơn hàng dưới 
300,000đ
Dưới 5km 20,000đ Từ 8h – 20h tất cả 
các ngày trong tuần
Từ 5km đến 10km 25,000đ
Từ 10km trở lên 30,000đ

Giao hàng liên tỉnh/thành phố

(Cước phí và thời gian giao hàng được áp dụng theo chính sách của đơn vị vận chuyển Viettel Post)

Khoảng cách Thời gian giao hàng dự kiến
Dưới 200km 2-3 ngày làm việc
Từ 200km trở lên 3-5 ngày làm việc
*Tuyến huyện/xã Tăng thêm 1-2 ngày

Hình thức thanh toán

Giao hàng thu tiền (COD) hoặc chuyển khoản