1. Khách hàng có thể đổi hoặc trả thuốc đã mua tại nhà thuốc Phước Thiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua hàng

2. Miễn phí 100% đổi thuốc, áp dụng cho tất cả các loại thuốc và sản phẩm kinh doanh tại Nhà thuốc Phước Thiện

(Không áp dụng đổi trả cho các sản phẩm trữ lạnh, thuốc tiêm chích, vớ y khoa).

3. Hàng đổi, trả phải còn nguyên hạn sử dụng, đầy đủ hộp, giấy hướng dẫn sử dụng, …

4. Các sản phẩm xuất hoá đơn tài chính khi trả hàng cần phải kèm hoá đơn đã mua, trường hợp không kèm hoá đơn sẽ chịu phí thanh toán 10%.

5. Các sản phẩm tuýp bôi, mỹ phẩm…khi trả hàng phải còn nguyên niêm phong.